شناسه ملک : PME-03620
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 120 متر مربع
امکانات : گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03623
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03626
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03645
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 170 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03656
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 288 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات