امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های اجاره ملک

اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج 160 متر
اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج 160 متر
شناسه ملک :
PMF-04269

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
95 متر مربع

متراژ زمین :
160 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار عمومی جاده قدیم کرج
اجاره انبار عمومی جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PMF-04264

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه در جاده قدیم کرج  280 متر
اجاره کارگاه در جاده قدیم کرج 280 متر
شناسه ملک :
PMF-04263

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
280 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار جاده مخصوص کرج
اجاره انبار جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03781

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
520 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار1000 متر جاده مخصوص کرج
اجاره انبار1000 متر جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03324

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار2000متری جاده مخصوص کرج
اجاره انبار2000متری جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03323

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله 6000مترجاده مخصوص کرج
اجاره سوله 6000مترجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03322

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
 رهن و اجاره 120 متر اداری شهرک اکباتان کوی بیمه
رهن و اجاره 120 متر اداری شهرک اکباتان کوی بیمه
شناسه ملک :
PME-04367

مبلغ ودیعه :
تومان 650,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره سوله جرثقیل دار درجاده قدیم کرج
اجاره سوله جرثقیل دار درجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03430

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله صنعتی جرثقیل دار 4200 متر
اجاره سوله صنعتی جرثقیل دار 4200 متر
شناسه ملک :
PME-04696

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,200 متر مربع

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
120 متر کارگاه صنعتی خلیج فارس شماره2
120 متر کارگاه صنعتی خلیج فارس شماره2
شناسه ملک :
PME-04695

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
1000 انبار یا کارگاه احمدآباد مستوفی
1000 انبار یا کارگاه احمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PME-04694

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن