شاداباد اجاره ملک صنعتی

شناسه ملک :
PME-01456
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
4,500,000 تومان / ماه