اجاره اسكلت فلزي ،شهرك صنعتي عباس آباد

شناسه ملک :
PME-00146
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اسكلت فلزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
40,000,000 تومان
اجاره بها
8,000,000 تومان / ماه

بامجوزفلزي جرثقيل 10تن ملك نوسازاست