اسكلت فلزي (شهرري) سوله جرثقيل دار

شناسه ملک :
PME-01531
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اسكلت فلزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
17,000,000 تومان / ماه