اجاره 1300مترصنعتي ملاردكرج

شناسه ملک :
PME-02472
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
املاك صنعتي پايتخت
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
مبلغ ودیعه
30,000,000 تومان
اجاره بها
4,000,000 تومان / ماه
قبلا تولیدی فوم ولنت ماشین بوده