اجاره اداري، تهرانسر

شناسه ملک :
PME-00288
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
20,000,000 تومان
اجاره بها
1,200,000 تومان / ماه