منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

شناسه ملک :
PMF-03230
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
23,000,000 تومان / ماه
بامجوزشیمیایی سلولزی/وامکان تغییربه هرنوع کاربری/معاف ازمالیات