انباردارو-سردخانه بالای صفر-بهداشتی-نوساز-

شناسه ملک :
PME-03268
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انباربهداشتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
8سالن 120 متری باقفسه طبقه بندی شده
ارتفاع پنج متر بهداشتی باتنظیم بخارودمای بالا صفر
بصورت کلی یاجداگانه بادرب مستقل