اجاره سوله درخیابان امید جاده مخصوص

شناسه ملک :
PME-03412
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
12,000,000 تومان / ماه
اجاره سوله درجاده مخصوص کرج.اجاره سوله بهداشتی وتمیز واقع درجاده مخصوص کرج کیلومتر14 خیابان امید،کاشی ایرانا مناسب انبار موادغذایی ودارویی، آرایشی بهداشتی،انبار،کارگاه،تولیدی،