فتح یازده کارگاه مناسب چاپ ومونتاژ

شناسه ملک :
PME-03420
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
7,000,000 تومان / ماه
جاده قدیم کرج فتح یازدهم(11)،
زمین بمتراژ420متر ،سالن وسوله،اداری جمعأ250 متر مربع ،ملک مناسب چاپخانه وکارهای مونتاژ بعلت واقع شدن اداری در داخل سوله،ارتفاع جلوی سالن درب ورودی3 مترمی باشد.