اجاره سوله، اجاره انبار، انبارعمومی

شناسه ملک :
PME-03421
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره انبار،
100متر،200متر،300متر،400متر،500متر
600متر،700متر،800متر،900متر،1000متر،1100متر،1200متر،1300متر،1400متر،1500متر،1600متر،1700متر،1800متر،1900متر،2000،3000،4000،5000متر،

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار