اجاره کارگاه مناسب خیاطی خلیج فارس

شناسه ملک :
PME-03446
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
كارگاه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
140 متر سالن واقع درجاده قدیم کرج خیابان خلیج فارس بصورت فلت دارای آبدارخانه واتاق دفتری طبقه اول بصورت دربست مناسب آزمایشگاه،کارگاه تولیدی،خیاطی،اداری انبار و غیره