اجاره 8500 مترانبار یاتولید جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03454
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره 8500 مترانبار یاتولید دربهتری نقطه جاده مخصوص کرج، مناسب انبارقطعات خودرو، تولی وپرسکاری قطعات خودرو، انبار لوازم خودرویی، یدکی،کالاهای بازرگانی، مونتاژوغیره
امنیت ودسترسی فوق العاده تریلی رو
امنیت ودسترسی فوق العاده تریلی رو