اجاره 8000مترسوله 30000مترزمین

شناسه ملک :
PME-03470
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره 8000مترسوله نوساز درزمینی بمساحت 30000مترمربع محوطه بسیارعالی مناسب شرکتهای پخش،تولیدیهای صنعتی و...