اجاره انبار درخیابان شوش فداییان اسلام

شناسه ملک :
PME-03471
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
anbarino
شماره همراه :
09901910104
شماره تلفن :
مبلغ ودیعه
1,000,000 تومان
اجاره بها
100,000 تومان / ماه