اجاره سردخانه 140 متری جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03475
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
10,000,000 تومان
اجاره بها
7,000,000 تومان / ماه
اجاره سردخانه درجاده مخصوص کرج
مناسب دارو - موادغذایی - پروتینی - گوشت، مرغ و ماهی و...