اجاره اداری 30 متر الی 1000 متر

شناسه ملک :
PME-03476
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
750,000 تومان / ماه
اجاره اداری 140متر,اجاره اداری 25 متر
اجاره اداری 30 متر,اجاره اداری 40 متر
اجاره اداری 70 متر,اجاره اداری 62 متر
اجاره اداری 440 متر
قیمت هرمتر مربع 24000 تومان