اجاره سوله جرثقیل دار۱۰تن جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03521
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
13,000,000 تومان / ماه
اجاره سوله جرثقیل دار10تن جاده مخصوص کرج
2000 متر زمین، 550 مترسوله، اداری 50 متر
09122967839  افشار