اجاره سوله دراحمدآبادمستوفی

شناسه ملک :
PMF-03527
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
كارگاه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
12,000,000 تومان / ماه
اجاره سوله دراحمدآبادمستوفی

۱۱۰۰متر زمین، ۵۰۰ مترسالن، ۱۵۰ متراداری، برق ۱۵۰ آمپر