اجاره انبار،کارگاه درمردآباد کرج

شناسه ملک :
PME-03538
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
10,000,000 تومان
اجاره بها
1,700,000 تومان / ماه
اجاره انبار،کارگاه درمردآباد کرج
410 متر زمین، 150 مترانبار، کارگری و دفتری
ارتفاع 4 متر برخیابان اصلی سرداران جنب کارواش
09122967839 افشار