اجاره انباردرجاده قدیم کرج شادآباد 200 متر

شناسه ملک :
PME-03599
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
7,000,000 تومان
اجاره بها
100,000,000 تومان / ماه
اجاره انباردرجاده قدیم کرج شادآباد ۲۰۰ متر
کف ودیوار سنگ سیستم اعلام حریق دفتری ۳۰ متر مورد تائید بهداشت
بصورت دربست ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار