3000 متر بنا نمایشگاهی درآیت الله سعیدی

شناسه ملک :
PME-03626
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
3000 متر بنا نمایشگاهی درآیت الله سعیدی
مناسب شهرفرش، نمایشگاه مبلمان، هایپروغیره
به صورت یکجا و طبقاتی