آزادگان مناسب (MDF) از 50 الي 400 متر

شناسه ملک :
PME-00363
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
3,000,000 تومان
اجاره بها
500,000 تومان / ماه

سالن 50 - 80 -100و130و400مناسب نجاري با محوطه وبرق سه فاز