170 متر انبار سبک درشیخ فضل الله

شناسه ملک :
PME-03645
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
3,000,000 تومان / ماه
170 متر انبار سبک درشیخ فضل الله
پارکینگ واحد مسکونی که به کارگاه سبک وانبارکم تردد اجاره داده میشود.
حتی رهن کامل 150 میلیون تومان