اجاره مغازه الکتریکی درتهرانسر

شناسه ملک :
PME-03662
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
3,000,000 تومان / ماه
اجاره مغازه الکتریکی درتهرانسر با20 سال سابقه کار پاخور وموقعیت عالی
یامشاغل دیگر
09122967839 افشار