اجاره 2000 متر انبار وسردخانه صفادشت کرج

شناسه ملک :
PME-03666
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
مواد غذايي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره 2000 متر انبار وسردخانه صفادشت کرج باسکوی بارگیری 200 متر سردخانه بالای صفر مناسب انباردارو وموادغذایی لبنیات وغیره