290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح

شناسه ملک :
PME-03694
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
250,000,000 تومان
اجاره بها
1,500,000,000 تومان / ماه
290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح
مناسب شرکتهای پخش غذایی دارویی بهداشتی جای پارک خودرو فراوان دسترسی بینظیر