اجاره سوله درشهرک صنعتی بهارستان

شناسه ملک :
PME-03697
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
35,000,000 تومان / ماه
اجاره سوله درشهرک صنعتی بهارستان
با مجوز صنایع از سازمان صنعت معدن ، قطعه سازی،مناسب ماشین سازی و...