اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03702
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
20,000,000 تومان / ماه
اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج بامجوز بسته یندی موادغذایی