اجاره 2000 مترسوله بزرگراه فتح جاده قدیم کرج

شناسه ملک :
PME-03714
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره 2000 مترسوله بزرگراه فتح جاده قدیم کرج مناسب انبارهای موادغذایی،شرکتهای پخش مویرگی،مخصوص پخش غذایی،لبنیاتی،بهداشتی،آرایشی،پخش دارو،دارویی،