اجاره 250 متراداری تجاری بربزرگراه لشگری

شناسه ملک :
PME-03730
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
30,000,000 تومان / ماه
اجاره 250 متراداری تجاری مناسب شرکتهای بازرگانی،دفترهواپیمایی،بیمه،نمایندگی،رستوران سنتی،کافه و...قابل تبدیل تا550 مترمربع