اجاره سالن مناسب پرورش كرم، قارچ و گلخانه

شناسه ملک :
PME-00379
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
20,000,000 تومان
اجاره بها
2,000,000 تومان / ماه

داراي دو سالن 400 و 700 متري محوطه باز 3000 متر