اجاره تجاري، بر جاده آيت ا..سعيدي

شناسه ملک :
PME-00385
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
1,000,000 تومان / ماه

15متربالكن