اجاره كترينگ، بلوارفردوس

شناسه ملک :
PME-00389
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
آشپزخانه صنعتي(كترينگ)
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
6,000,000 تومان / ماه

100 متر آشپزخانه

لوازم براي فروش است ملك بدون لوازم تحويل مي گردد

بدون جواز واگذار مي گردد.