اجاره تجاري، بر خيابان خوش

شناسه ملک :
PME-00392
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
4,000,000 تومان / ماه