اجاره سرخانه، وانبار

شناسه ملک :
PME-00394
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.

250مترسردخانه درسه واحد زير صفر