اجاره كارگاه، كابينت سازي

شناسه ملک :
PME-00395
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
20,000,000 تومان
اجاره بها
1,200,000 تومان / ماه

فقط به شغل كابينت ساز داده ميشود.