اجاره انبار، انبارهاي عمومي شهيدرجايي

شناسه ملک :
PME-00406
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
1,500,000 تومان / ماه

انبار عمومي ولي به كارهاي سبك هم داده ميشود