اجاره اداري، بلوار فردوس

شناسه ملک :
PME-00408
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
70,000,000 تومان
اجاره بها
300,000 تومان / ماه