شهرك صنعتي جنت آباد، اسكلت فلزي

شناسه ملک :
PME-00429
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
40,000,000 تومان
اجاره بها
4,000,000 تومان / ماه

داراي گوشواره براي نصب جرثقيل

نوساز

محوطه آسفالت