اجاره اداري يا كارگاه،مشاركت آيت الله كاشاني

شناسه ملک :
PME-00442
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
40,000,000 تومان
اجاره بها
400,000 تومان / ماه

مشاركت با دندانپزشكي