انبارعمومي شهيدرجايي،

شناسه ملک :
PME-00446
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
900,000 تومان / ماه

از100 متر الي 900 متر متري 9000 تومان