اجاره كارخانه، انبار جاده مخصوص كرج

شناسه ملک :
PME-00469
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.

2ليفتراك، 200 پالت آهني، سيستم اعلام حريق، سالن يك تيكه وسه سالن 200 متري با درب مجزا ،نگهباني وكرگري موقعيت بسيار عالي