اجاره بار انداز آهن آلات

شناسه ملک :
PME-00508
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
700,000,000 تومان
اجاره بها
تماس بگیرید.

داراي خ عريض تريلي رو - تخليه