اجاره انبار، يا تو ليدي بي سروصدا داخل شهر

شناسه ملک :
PME-00512
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.

متعلق به مسجد مي باشد.