اجاره انبار ، شهرقدس

شناسه ملک :
PME-00536
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
120,000,000 تومان
اجاره بها
تماس بگیرید.
فروش کارخانه درجاده مخصوص کرج مناسب کارگاه، انبار و تولید؛ انبار آب معدنی؛ انبار پوشاک؛ بورس شرکتهای دارویی و غذایی؛ چاپخانه