اجاره كارگاه ، فيروزبهرام

شناسه ملک :
PME-00537
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
60,000,000 تومان
اجاره بها
5,000,000 تومان / ماه

كاميون رو مي باشد.