اجاره آشپزخانه صنعتي يا انبارمواد غذايي،جاده مخصوص كرج

شناسه ملک :
PME-00556
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
آشپزخانه صنعتي(كترينگ)
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
5,000,000 تومان / ماه

داراي سردخانه و وسايل آشپزخانه مي باشد.