اجاره 4 ديواري

شناسه ملک :
PME-00557
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
چهارديواري،بارانداز
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
40,000,000 تومان
اجاره بها
3,000,000 تومان / ماه

موافقت اقامت پذيرايي،رستوران،پاركينگ